Tag Archives: พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ประเภทราชวรวิหาร | พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นขณะมีพระชนมายุ 25 ปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งอุทิศพระราชบุญกุศลสนองแก่กรมพระยาพระเทพศิรินทรามาตย์ พระบรมราชแม่พันปีหลวง | ภายในมีการคิดแผนผังอย่างมีความเรียบร้อย กล่าวอีกนัยหนึ่ง กำหนดให้มีโรงเรียนตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันออก เขตพุทธาวาสอยู่ตรงกลาง รวมทั้งสุสานอยู่ฝั่งตะวันตก (เป็นปริศนาในทางธรรมที่เปรียบได้ดั่งชีวิตคน ซึ่งเริ่มด้วยวัยเด็ก วัยกลางคน และจบลงที่ความตาย)อุโบสถขนาดใหญ่ ฝาผนังด้านนอกเขียนลายรดน้ำ ฝาผนังข้างในทาชาดเขียนลายทองรูปเทวดา ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงพระมหามงกุฎประดับประดากระเบื้องเคลือบ เพดานเขียนลายมาศรูปทวยเทพ พร้อมแกะรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5 เครือญาติ | พระนิรันยี่ห้อย พุทธรูปประจำรัชกาลที่ 4 | วิหารท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต | เมรุหลวงหน้าพลับพลาที่ประทับเหรียญตรา รวมทั้งสุสานหลวง (ที่เผาศพสำหรับราชวงศ์ ซึ่งไม่ได้สร้างพระเมรุฯ ที่สนามหลวง)

 

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์